جراحی ها

اطلاعات در مورد روشهای جراحی پلاستیک

بدن

لابیاپلاستی

لابیاپلاستی یک مداخله جراحی برای زنانی است که برای تغییر شکل لابیا ماژور و مینور بزرگ شده یا نامتقارن نیاز به جراحی اصلاحی دارند.

لیپوساکشن

لیپوساکشن یکی از موثرترین درمان های جراحی برای برداشتن بافت چربی ناخواسته از نواحی مشکل برای داشتن اندامی لاغرتر است.

Tummy Tuck

با جراحی زیبایی شکم در مرکز جراحی پلاستیک دالاس، TX، شکم باریک و خوش فرم را از دوران جوانی خود به دست آورید.

انتقال چربی

انتقال چربی در دالاس، TX با برداشتن چربی از یک ناحیه و اضافه کردن آن به ناحیه دیگر، فیزیک شما را شکل می دهد و شکل و اندام شما را بهبود می بخشد.
* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.